Even voorstellen: Rienje Kipp- van der Ven

Trainer / Coach voor volwassenen en kinderen


Gespecialiseerd in:


Het leren hanteren van stress-situaties


Met als uitgangspunt:


Zelf de regie te houden (hernemen) over je leven


Er loopt een rode draad door mijn professionele leven.
Dat is de inspanning die ik lever om mensen te laten ontdekken wat hun gaven zijn.
Hen vertrouwen en middelen te geven om die optimaal te benutten.

Vele jaren heb ik prettig gewerkt als medisch maatschappelijk werker in de gezondheidszorg*,
de volwasseneneducatie en als docent omgangskunde** in het VMBO onderwijs.

Met deze ervaringen besloot ik in 2010 een eigen praktijk te beginnen.
Een praktijk, waarin ik al mijn kennis en ervaringen bijeen kan brengen tot een eigen aanpak
om mensen te helpen.
Constant ben ik bezig om mijn kennis uit te breiden.
Daarbij is mijn werk ook mijn leven. Ik geniet ervan!

Voor de start van de praktijk volgde ik twee jaar NLP Opleidingen:
de NLP Practitioner en een
NLP Opleiding gericht op het begeleiden van mensen met AD(H)D.

Bij dit laatste wordt AD(H)D positief benaderd: niet als stoornis maar aan een eigenschap waar
je last van kan hebben, maar die je ook kan gebruiken om je positief te ontplooien.

Ook volgde ik veel trainingen van
HeartMath (hartcoherentie).
Ik ben inmiddels gecertificeerd provider om de volgende programma's te geven:


Het Stress Reductie Programma
Stop Emotioneel Eten
Alle programma's voor leerlingen van 4-18 jaar
Examentraining voor leerlingen en studenten.


Ik ben aangesloten bij de

NVNLP: Nederlandse Vereniging voor Neuro Linguïstisch Programmeren

Ik heb een licentie als HeartMath Provider


* Academie voor Sociale en Culturele Arbeid te Groningen (HBO-niveau)
Voortgezette Opleiding voor beroepen op sociaal-pedagogische terrein (Master niveau)
** Hogeschool Utrecht (Bachelor diploma)