HeartMath

Scholieren van 14-18 jaar


Middelbare schooltijd: puberen, onzekerheid, angst, vriendschappen, uitgaan, op weg zijn naar zelfstandigheid en volwassenheid.
Zo maar een paar kreten die deze levensfase kenmerken.

De HeartMath training kan de leerling tot rust brengen.

Hij leert hierbij om zichzelf staande te houden en een woelige levensperiode.

Dit dankzij de technieken van hartcoherentie.


Het programma heeft als doel:

Er wordt gewerkt met:

 • Bewust worden en
 • Begrijpen van emoties
 • Het daarmee leren omgaan
 • Leren omgaan met stress
 • Keuzes maken
 • Lastige situaties oplossen
 • Het oplossen van problemen
 • Het stellen van doelen
 • Het leren toepassen van hartcoherentie


 • Gesprekken/Brainstormen
 • Een werkboek met opdrachten
 • Theorievorming over het brein
 • Het oefenen van vaardigheden
 • Rollenspelen
 • Verhalen
 • Creatieve werkjes


We werken al deze onderwerpen uit met een werkboek waarin je heel veel informatie zult vinden.
En ook werken we met de computer die je feed-back geeft over je vorderingen.
En dat werkt erg stimulerend.